Ana Sayfa Hakkımızda Ürünler Uygulamalar İletişim English

Silikonlu Isı Transfer Macunu,

Silicone Based Thermal Transfer Compound

Thermal paste is necessary as it fills in microscopic imperfections in order to cool (or to heat) it by ensuring proper thermal transfer between the two components. Because the air trapped between the two components is a poor conductor of heat, an external element is needed to bridge the gap between the two components.

Applications: For the achievement of optimum thermo-coupling of semiconductors, sensors, thermocouples, heating elements, coils, heat exchangers, industrial furnaces, production test facilities, solar technologies, as well as electronic, electrical, mechanical components of all kinds. In high-voltage areas for insulation and prevention of corona effects.

-----------------------

Termal macun, iki bileşen arasında uygun şekilde termal transferi sağlayarak soğutmak (veya ısıtmak) amacıyla mikroskobik kusurları doldurduğu için gereklidir. İki bileşen arasında kalan hava, kötü bir ısı iletkeni olduğundan, iki bileşen arasındaki boşluğu kapatmak için bir dış elemana ihtiyaç vardır.

Uygulamalar: Yarı iletkenlerin, sensörlerin, termokuplların, ısıtma elemanlarının, bobinlerin, ısı eşanjörlerinin, endüstriyel fırınların, üretim test tesislerinin, güneş teknolojilerinin yanı sıra her türlü elektronik, elektrik, mekanik bileşenlerin optimum termo-bağlantısının elde edilmesi için. Korona etkilerinin izolasyonu ve önlenmesi için yüksek voltajlı alanlarda. 

Facebook sayfamız
 

(90) 532 1683280