SOLAR SICAK HAVA ÜRETİM PANELLERİ
SOLAR HOT AIR COLLECTORS

 Ortam sıcaklığının 5 katı değerine kadar sıcak hava üretimi
Üfleme fanı için gereken enerjiyi sağlayan PV panel
Selektif kaplama ile yüksek verimlilik
Fabrika, okul, kreş, konut, kamu ve askeri kurum ısıtma projeleri, sanayi ve tarımsal kurutma uygulamaları
Çatıya, duvara montaj özelliği
Dondan etkilenmez
Termostat özelliği ile ek ısıtıcıyı devreye alma

Hot air production up to 5 times of ambient temperature
Energy for blowing fan is provided by PV panel
High yield with selective paint
Apllication for heating to Industrial facilities, school, nursery, housing, public and military  institutions, industrial and agricultural product drying
installation on roof or wall
Freeze free
Thermostat feature to deactivate auxilary heater

Telefon: 0.532.1683280

E-posta: info@siberg.com

Kirazlı Cad. no:86/A Kemalpaşa-İzmir-TR